Home > Published Issues > 2014 > Volume 3, No. 3, July 2014 >
Volume 3, No. 3, July 2014
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 3, No. 3, July 2014) Page
1
Yunha Kim, Kanghyun Nam, Hiroshi Fujimoto and Yoichi Hori
1
2
Nitesh Kumar, Ajit Kumar, Anjani Kumar Singh and G Das
21
3
Alok Bharadwaj, Anirudh V Kaushik, Aditya S N and Aayush Tandon
27
4
A Giribabu, Sadineni Rama Rao and G Padmanbhan
32
5
Karthik V and Rajeshkannah T
39
6
Vijaykumar Kalwa and R Prakash
45
7
Nibu Mathew and Dinesh Kumar
53
8
Pradeep Kumar Singh, Manwendra Gautam, Gangasagar and Shyam Bihari Lal
64
9
Subhash Mishra and Sagar Janghu
69
10
Twinkal M Bhavsar and Manish Maisuria
73
11
Ashish P Jadhao and Ajitabh Pateriya
83
12
Nitin Yedmewar, Arun Kumar Sharma and Vijay Choudhary
91
13
Rahul Kumar, Pardeep Kumar, Nishant and Anuj Joshi
95
14
C P Gaikwad and S D Kalpande
103
15
Sushil D Ghodam
109
16
Jitesh A Ingale, V H Patil and A A Patil
115
17
Simran Dutt Sharma
129
18
Ravi Upadhyay and C B Bhatkar
134
19
Ramanpreet Singh and M Sreedhar
141
20
Amit B Solanki, V R Solanki and D N Shah
145
21
Arian Almasi, Mostafa Ghayour and Mohammad Jafar Sadigh
149
22
Ghanshyam Das
165
23
Pardeepkumar, Rahul Kumar, Parth Dahmani and Deepak Narula
171
24
Vignesh Shanbhag, Vikram Singh, Rathod Abhik and Baskar P
180
25
J G Khan, R S Dalu and S S Gadekar
187
26
Prashant B Malve and Shrikant Jachak
195
27
Shailesh S Pachbhai and Laukik P Raut
204
28
Sujeet S Narkhede and A Pateriya
215
29
B N Nagendra Kumar, Shailesh P S, Ramesh Babu K and Arvind Rao M Yadwad
221
30
Dhruv Duggal
226
31
Sujit Kumar Jha
231
32
Rajesh Kocheril, Preejo Mathew and Sreejith R Menon
244
33
Urvin Rameshbhai Patel, Devendra A Patel and Manish S Maisuria
250
34
Simran Dutt Sharma and Sreedhar Madhana
256
35
Namrata Gangil and Durgesh Joshi
361
36
Shrikant G Dalu and M T Shete
370
37
Kevin A Patel and Devendra A Patel
379
38
Boby George and C Lakshmikanthan
385
39
Roshani U Shingarwade and Pankaj S Chavan
392
40
Praveen Kumar Yadav, Md Abbas and Shishir Patel
399
41
Sumesh Kapila and Dinesh Kumar
405
42
Aadarsh Mishra
416
43
Neeraj Kumar, Vikash, Arun Kumar and Paramvir Yadav
422
44
Aadarsh Mishra
432
45
Sanatan Ratna and Dhrub Prasad
437
46
Aadarsh Mishra
445
47
Nagendra Iranna Jamadar and K K Dhande
451
48
Ganesh Vidyarthee and K K Singh
465
49
K K Dhande, N I Jamadar and Sandeep Ghatge
474
50
Uma Gautam and Vipin
484
51
K K Dhande, N I Jamadar and Vinod Sakhala
492
52
M Chandra Sekhar, D Srinivasa Rao and Dasari Ramesh
499
53
Praful R Randive, Mohan D Karambe and S M Kamble
505
54
R A Savanoor, Abhishek Patil, Rakesh Patil and Amit Rodagi
510
55
Uma Gautam and Vipin
517
56
Vivek Sharma, Suman Rani and Parvesh
528
57
Amit Patil and Amol Kolhe
533
58
Manjunatha M and Ramesh Babu K
541
59
Aadarsh Mishra
548
60
Aadarsh Mishra
553
61
Aadarsh Mishra
557
62
Aadarsh Mishra
561
63
Aadarsh Mishra
566
64
Aadarsh Mishra
570
65
Aadarsh Mishra
574
66
Aadarsh Mishra
578
67
Aadarsh Mishra
583
68
Aadarsh Mishra
588
69
Aadarsh Mishra
593
70
Aadarsh Mishra
598
71
Aadarsh Mishra
603
72
Aadarsh Mishra
607
73
Nikhil S Kulkarni and Eknath R Deore
611
74
Aadarsh Mishra
619
75
Tarun M S, Roshni Sambrani and Aadarsh Mishra
624
76
Sugat Meshram and R S Dalu
635
77
Mazhar Iqbal
648
78
Aadarsh Mishra
669
79
Mazhar Iqbal
675
80
Anil Kumar P R and Ramesh Babu K
695
81
K Sridevi
700
82
Sachin Saxena, C H Tyagi and Sanjeev Kumar
706
83
K Manoj Kumar, Y SaiChaitanya, G Arudra Ashok and V C Sandeep Raj
716
84
Sahadeva G N, A S Ravindran, H R Vitala and T Chandrashaker
723
85
Sujeet Ganesh Kore, M I Sakri and L N Karadi
731
86
Anupam Sihag, Vinod Kumar and Umed Khod
738
87
Manu Srivastava, Utkarsh Singh and Ramkrishna Yashaswi
747
88
Harshal B Sonawane and Eknath R Deore
763
89
Shishir Patel, Shahzad Ahmad and Praveen K Yadav
777
90
Abhishek S Makunte and Ramesh B N
792
91
Daniel Esaw and A G Thakur
802
92
J B Ashtekar and A G Thakur
811