Home > Published Issues > 2015 > Volume 4, No. 4, October 2015 >
Volume 4, No. 4, October 2015
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 4, No. 4, October 2015) Page
1
Richard Y. Chiou, Yongjin (James) Kwon, Tzu-Liang (Bill) Tseng, and Michael Mauk
282
2
H. L. Chan and K. T. Woo
287
3
Marek Steß, Michael Schlichte, and Bernardo Wagner
293
4
Huong T. M. Nguyen, Thai T. Mai, and Lai K. Lai
299
5
So Shimooka, Shujiro Dohta, Tetsuya Akagi, and Yoshinori Moriwake
304
6
Eunghyun Lee and Yongjin (James) Kwon
309
7
Hiroaki Tamaki, Shujiro Dohta, Tetsuya Akagi, and Yasuko Matsui
314
8
V. H. López Enríquez and V. Granados Alejo
319
9
Bashra K. O. ChaborAlwawi, Hubert Roth, Bahaa I. Kazem, and Mustafa W. Abdullah
325
10
Jungwan Hong, Richard Y. Chiou, and Yongjin (James) Kwon
331
11
Michael Stachowsky, Julie Vale, Hussein A. Abdullah, and Medhat Moussa
336
12
Michael Stachowsky, Hussein A. Abdullah, Medhat Moussa, and Cole Tarry
343
13
Farshad Arvin, Shigang Yue, and Caihua Xiong
349
14
Thanh-Tung Tran and Hiroshi Hasegawa
354
15
Yao Yeboah, Wei Wu, Wang Jun Jie, and Zhu Liang Yu
361
16
Anjali V. Kulkarni and V. K. Jain
368
17
Zijun Wu, Wei Liu, Xiaojie Wu, Qinghua Liu, and Zhengdong Huang
373