Home > Published Issues > 2013 > Volume 2, No. 4, October 2013 >
Volume 2, No. 4, October 2013
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 2, No. 4, October 2013) Page
1
Hameedah Sahib Hasan and Sriram Venkatesh
1
2
P V Chandra Sekhar Rao, A Satya Devi, and K G Basava Kumar
9
3
Ravinder Kumar Sahdev, Chinu Rathi Saroha, and Mahesh Kumar
18
4
Ombir Singh and Mohmad Abbas
25
5
Anshul Jangalwa, Aditya Kumar Singh, Akshay Jain, and Ankit Barua
36
6
Nithyananda B S, Anand A, and G V Naveen Prakash
45
7
Pradeep Kumar Gupta, Kunal Sharma, and Vibhu Tripathi
52
8
Y Sujatha and K Prahlada Rao
59
9
Regil Badusha A and T V Arjunan
74
10
Sufiyan Ahmed Khan, P G Mehar, A V Vanalkar, and S S Khandare
82
11
Gwangwava N, Mugwagwa L, and Ngoma S
89
12
S Vijayan, R Ashok Raj, T Parun, and K Periasamy
102
13
Borchate Sourabh Shivaji, Jamadar Afaqahmed Mushtaqahmed, and Ghorpade Umesh Suresh
112
14
S A Farhat, Entesar H Betelmala, and Y Zhang
119
15
Suyogkumar W Balbudhe, S R Zaveri, and Y L Yenarkar
127
16
Jasbir Singh, Harvinder Lal, and Niraj Bala
134
17
Madhusudan K and B S Reddappa
139
18
Sagar S Gaddamwar and Rupesh S Shelke
148
19
Sanjay Gupta and Suresh Kumar Gupta
154
20
Seemin Sheikh, C C Handa, and A P Ninawe
170
21
K Maheswari and G Sureshkumar
176
22
Prashant Bagde, A V Vanalkar, and S R Ikhar
183
23
Swarup Kumar Nayak, Purna C Mishra, Manoj Ukamanal, Durga P Ghosh, and Susant K Sahu
190
24
Arvind T Wadgure, R D Ashkedkar and V N Mujbaile
197
25
S E Dhage, A V Vanalkar, and P R Gajbhiye
204
26
Sudha Kumari, Kapil Kumar Goyal, and Vivek Jain
209
27
A Ramanjaneya Reddy, K Siva Bhushan Reddy, P Hussain, B Sidda Reddy, and S Sudhakar Babu
216
28
Vinay Patil*, Manjunath H and Basavaraj Kusammanavar
222
29
Nandish R V, Niranjan Pattar, C V Raja Reddy, S Paul Vizhian, and S Ramachandra
231
30
Jagtap Suraj Rajendra, Raut L B, and Kakandikar G M
239
31
B Vishnuprasad, B Jaya Prakash, and V Venkata Ramana
247
32
N R Anand, Vijaysingh M Chavan, and Nitin K Sawant
253
33
Nehpal and Mohmad Abbas
263
34
K Arun Prasath and B Radha Krishnan
279
35
Ghobad Shafiei Sabet, S Pavithran, and R R Kulkarni
291
36
Rashmi M Gawai and K S Zakiuddin
302
37
307
0
38
A D Anjikar and C C Handa
316
39
Govind T Sarkar, Yogesh L Yenarkar, and Dipak V Bhope
322
40
A S Shriwaskar and S K Choudhary
330
41
R K Bhoyar and C C Handa
342
42
P Samivel and A Ramesh Babu
348
43
Praveen R N, Muruli D, and Sandesh S Nayak
361
44
Akhil Chhaniyara
373
45
B Jaya Prakash, B Vishnuprasad, and V Venkata Ramana
379
46
Sabry S Youssef, Khaled M Ibrahim, and Mohammad Abdel-Karim
385
47
K L Narasimhamu, V Venkatesh, and Venkata Ajay Kumar G
395
48
R W Dakhole, R D Askhedkar, and S K Choudhary
400
49
Rajib Ghosh and Arijit Dutta
407
50
Praful R Randive and A V Karmankar
414
51
Roshan V Marode, Gajanan P Tayade, and Swapnil K Agrawal
422
52
K Pavan Kumar, S Praveen Kumar, and G Guru Mahesh
430
53
Ramanpreet Singh, Rasmeet Kaur, and Vijay Shanker
437
54
Mohan D Karambe, A V Karmankar, and Y L Yenarkar
443
55
Girja Lodhi
449